In Balans door beweging

COACHING • REFLEXINTEGRATIE • VISUEEL SCREENING

Voor wie Contact

Methodes

Reflexintegratie voor kinderen

Herken je het onderstaande?

Hyperactief, onhandig, allergisch, dyslectische verschijnselen, moeite met rekenen, onzeker, angstig, nagelbijten, hoofdpijn, “het zit er wel in maar het komt er niet uit”, enz.

Het is goed mogelijk dat de oorzaak van deze moeilijkheden veel dieper ligt maar veel eenvoudiger aan te pakken is, zonder dat er zware therapie of vervelende medicatie aan te pas komt.

De reflexintegratiebehandeling is puur natuur omdat het eigen lichaam het werk doet

Dit gaat over het aanpakken van PRIMAIRE REFLEXEN. Primaire reflexen zijn automatische bewegingen die vanuit de hersenstam aangestuurd worden, als reactie op een prikkel van buitenaf. Door bijvoorbeeld problemen gedurende de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het eerste levensjaar van je kind kan er een reflex-ontwikkelingsstoornis ontstaan. Dan hebben we het over reflexen die niet geïntegreerd zijn. Dit kan verregaande gevolgen hebben op het gebied van leren, gedrag en (lichamelijke) ontwikkeling.

Kenmerken op leergebied:

 • (Begrijpend) lezen of spelling is lastig (dyslexie kenmerken)
 • Rekenen/wiskunde is lastig (dyscalculie kenmerken)
 • Moeite met ideeën op papier zetten
 • Onduidelijk en moeizaam schrijven, onverzorgd ogend handschrift
 • Bij het overschrijven van het bord worden fouten gemaakt
 • Concentreren en focussen vergt veel energie
 • Vaak hoofdpijn na een schooldag
 • Moeite met plannen en organiseren (ADD kenmerken)

Kenmerken op gedragsgebied:

 • (Overmatig) gevoelig en emotioneel
 • Moeite met prikkelverwerking bijv. aanraking, geuren, licht, geluid, indrukken (ASS kenmerken)
 • Moeite met stilzitten, niet kunnen stoppen met praten of geluiden maken (ADHD kenmerken)
 • (Faal)angstig, schrikachtig of juist gevoelloos lijkend
 • Terugtrekgedrag vertonen
 • Contact maken met leeftijdsgenoten gaat moeizaam
 • Moeite met instructies opvolgen, lijkt ongehoorzaam
 • (Overmatig) gespannen of angstig
 • Passief gedrag
 • Onderuithangen of juist veel met het hoofd op tafel
 • Hechtingsproblemen

Kenmerken op (lichamelijk)ontwikkel gebied:

 • Niet stil kunnen zitten op een stoel zitten
 • Laat met leren praten en/of onduidelijk praten
 • Anders, laat of niet kruipen
 • Laat of juist vroeg met lopen
 • Bedplassen boven de 5 jaar
 • Moeite met het zichzelf aankleden boven de 5 jaar
 • Duimzuigen of nagelbijten boven de 5 jaar
 • Moeite met grove en/of fijne motoriek
 • Moeilijk leren fietsen en/of zwemmen
 • Evenwichtsmoeilijkheden
 • Tenen lopen
 • Moeilijke eter/ lastig kunnen slikken/ kieskeurig
 • Moeite met zien

Reflexintegratie voor Volwassenen

Weer vliegen met je eigen vleugels...

Als volwassene kan je te maken krijgen met lichamelijke en geestelijke belemmering. Over het algemeen sluipen deze belemmering erin omdat we “gewoon” ouder worden. Soms is er echter een heel duidelijk gemarkeerd moment waarop en waardoor je niet meer lekker in je vel zit.

Deze belemmeringen zijn in de meeste gevallen terug te brengen naar de nog niet geïntegreerde of ontwikkelde primaire of levenslange reflexen. Het lukt ons – als kind en zelfs als jongvolwassene – in veel gevallen de gevolgen hiervan te verbloemen door te compenseren. Ons lichaam en hersenen hebben het onvoorstelbare compensatievermogen zodat het ons lukt om ogenschijnlijk goed te functioneren. Alleen in veel gevallen komt er een punt waarop dit compenseren niet meer lukt en ons lichaam ons in de steek kan laten. Altijd moeten compenseren, harder moeten werken dan eigenlijk de bedoeling is, kost het lichaam uiteindelijk te veel energie.

Het is vaak een langzaam proces totdat nét die druppel op het werk, in je relatie, in de familie of op je lijf de emmer doet overlopen. Langdurige, chronische stress – zowel van fysieke als geestelijke aard – kan je letterlijk slopen. Ook kunnen reflexen, nadat ze geïntegreerd zijn geweest, opnieuw actief worden door bijvoorbeeld een traumatische ervaring of ongeluk. Je lijf gaat dan in de “overlevingsmodus” en blijft daarin staan. Als dit te lang duurt, kunnen er allerlei vervelende klachten optreden. Net als bij kinderen kunnen die klachten zich uitten op lichamelijk, cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Denk hierbij o.a. aan migraine, rug-, heup- en/of nekklachten, oververmoeid zijn, duizeligheid, concentratie- en geheugenproblemen, slaapproblemen, emotionele schommelingen, angsten, burn- of bore-out en depressie.

Een behandeltraject volgens de RMTi Methode kan helpen om weer grip op je lijf en leven te krijgen. Het leidt tot minder stress, een beter fysiek, emotioneel en cognitief functioneren en weer lekker in je vel zitten.

Visuele Screening & Training

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...

Herken je een of meer van onderstaande klachten bij jouzelf of je kind?

 • Vermoeidheidsverschijnselen, nek en/of rugklachten
 • Hoofdpijn en/of branderige ogen
 • Concentratie- en gedragsproblemen
 • Dansende letters
 • Slordig handschrift
 • Omdraaien van cijfers, letters of woorden
 • Slecht ruimtelijk inzicht
 • Slecht begrijpend lezen
 • Langzaam spellend en langzaam lezend
 • Hoofd schuin houden tijdens lezen/studeren
 • Coördinatieproblemen
 • Verstoorde balans en evenwicht

De oorzaak van deze klachten zou kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.

Kijken doen we met onze ogen en zien doen we met onze hersenen.

Voor dit proces moeten de ogen goed kunnen volgen, richten en samenwerken en de beide hersenhelften moeten goed kunnen samenwerken om daar weer één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress.

De ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om te kunnen zien. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het ene oog niet met dat van het andere oog. Met hele grote inspanning kan het beeld duidelijker worden. Dit is zeer vermoeiend. Vaak dansen de letters en/of verspringen de regels, lezen gaat hakkelend, kost grote inspanning en wordt dus als niet leuk ervaren.

Screening en visuele training

Met hulp van een bioptor kijk ik naar het richten van de ogen, de oogsamenwerking, de bewegende waarneming en de informatieverwerking. Het gaat daarbij om het zien met beide ogen en of de beide hersenhelften goed samenwerken zodat er één goed beeld gevormd kan worden.

Vervolgens neem ik ook een visuomotorisch onderzoek af. Tijdens dit onderzoek kijk ik naar de oogvolgbewegingen, het convergeren en accommoderen. Tevens doe ik een screening op reflexrestanten plaats. Mocht er sprake zijn van visuele stress dan maak ik een plan van aanpak gemaakt met gerichte oefeningen om de ogen te trainen zodat ze beter gaan samenwerken. Dit maakt het leren weer makkelijker, beter en dus ook zeker leuker!